catherineuzr77

  • Creat: 12-08-22
  • Ultima autentificare: 12-08-22

Trimite Mesaj

  • Dawka albenza w chorobie Behçeta

    12-08-22

    Lafac5 mg, w kapsułkach jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI).Leki z tej grupy stosowane są w leczeniu depresji oraz innych chorób takich jak zaburzenia ża…